Daftar Harga Jam Dinding
No Kode Barang Diameter Dibawah 100 pcs Diatas 100 pcs
1 Diamond 2520 F1   Rp51,000 Rp48,000
2 Diamond 2520 NS   Rp52,000 Rp49,000
3 Diamond 2520 KC   Rp52,000 Rp49,000
4 Diamond 2520 -3   Rp51,000 Rp48,000
5 Diamond 2520 -5   Rp52,000 Rp49,000
6 Diamond 2521-13   Rp52,000 Rp49,000
7 Diamond 2521-15   Rp52,000 Rp49,000
8 Diamond 2521-17   Rp52,000 Rp49,000
9 Diamond M2522-19   Rp50,000 Rp47,000
10 Diamond 2520-21   Rp51,000 Rp48,000
11 Diamond 232-8   Rp75,500 Rp72,500
12 Diamond 232-9   Rp75,500 Rp72,500
13 Diamond 232-11   Rp75,500 Rp72,500
14 Diamond 232-12   Rp75,500 Rp72,500
15 Diamond 232-20   Rp78,000 Rp75,000
16 Diamond M 223-18   Rp73,000 Rp70,000
17 Diamond 207 T1   Rp75,500 Rp72,500
18 Diamond 207 T17   Rp78,000 Rp75,000
19 Diamond 207 T3   Rp75,500 Rp72,500
20 Diamond 207 T-12   Rp78,000 Rp75,000
21 Diamond 204T-1   Rp75,500 Rp72,500
22 Diamond 204T-3   Rp75,500 Rp72,500
23 Diamond 237-17   Rp78,000 Rp75,000
24 Diamond 237-19   Rp78,000 Rp75,000
25 Diamond 237-16   Rp75,500 Rp72,500
26 Diamond M 321   Rp70,500 Rp67,500
27 Piorus 199   Rp41,000 Rp38,000
28 Piorus 200   Rp43,000 Rp40,000
29 Piorus 339   Rp65,500 Rp62,500
30 On Time 1917   Rp25,000 Rp22,000
31 On Time 2017   Rp34,000 Rp31,000
32 On Time 234   Rp29,000 Rp26,000
33 On Time 767   Rp33,000 Rp30,000
34 B.038 Silver Grace   Rp41,000 Rp38,000
35 B.039 Silver Grace   Rp41,000 Rp38,000
36 RQ.300 TD REMAX   Rp31,000 Rp28,000
37 B.036 TD Grace   Rp32,000 Rp29,000
38 B.037 TD Grace   Rp32,000 Rp29,000
39 B.034 TD Grace   Rp32,000 Rp29,000
40 330 REMAX   Rp24,500 Rp21,500
41 380 REMAX   Rp24,500 Rp21,500
Keterangan : 
1 Tidak ada batas minimal
2 Diamond pakai plat alu
3 Ontime, Piorus, Grace dan Remax pakai kertas